Vragen Symposium HKM 26 april 2012

12-06-2012

N.a.v de verschillende presentaties zijn de volgende vragen gesteld:

Dr K Verduin, arts-microbioloog

Hoe werkt de overdracht van antibioticumresistentie van de ene naar de andere bacterie?
Overdracht van resistentie vindt meestal plaats van Gramnegatieve staaf naar Gramnegatieve staaf. Daarnaast kunnen bacteriën ook losse stukjes DNA opnemen uit het milieu.
Opmerking van mevrouw Bilkert: Stewartship en (infectie)preventie van resistentie zijn een hot topic voor de Inspectie.

Is er een rol voor apotheken in de monitoring van antibioticumgebruik?
Ja, dat is een belangrijke nieuwe samenwerking. Er is periodiek, soms dagelijks, contact waarbij de apotheek het antibioticumgebruik monitort en bevraagt of het antibioticumgebruik verminderd kan worden.

Kunt U iets vertellen over de Q-koorts in deze regio?
Er zijn 50.000 patiënten. De acute Q-koorts was snel voorbij. Zwangere geiten zijn geslacht en geiten worden nu gevaccineerd. In de regio Brabant is veel kennis over de Q-koorts. Er zijn ook patiënten die een chronische infectie hebben opgelopen, een chronische infectie is uiteindelijk dodelijk. Deze patiënten zijn moeilijk te behandelen. In het algemeen geldt hoe eerder je erbij bent hoe beter het gaat. Op dit moment is er niet veel geld en aandacht voor, men heeft niet meer over voor de microbiologie.

Mw M. Messemaker, adviseur infectiepreventie Franciscus Gasthuis Rotterdam

Wat is de rol van afdelingsmanagers?
De afdelingsmanagers ondersteunen het beleid op het gebied van hygiëne en infectiepreventie en ondersteunen de HKM-ers/AVI-ers. De afdelingsmanager moet achter de werkzaamheden van de AVI-er/ HKM-er staan en hiervoor ook tijd inroosteren.
Het afdelingshoofd van de afdeling schoonmaak van ziekenhuis Bernhoven, locatie Veghel, merkt op dat de link tussen  de adviseur, de afdeling schoonmaak en de HKM-er erg belangrijk is. Het is een kwestie van het samen doen. Als verpleegkundigen en artsen nog sieraden dragen is het lastig om de medewerkers van de afdeling schoonmaak te verbieden dat te doen.

Worden onderwerpen bewerkt door AVI-ers/HKM-ers teruggekoppeld op de afdeling?
Ja, de onderwerpen die door en met AVI-ers besproken zijn worden teruggekoppeld naar de zorgmanagers. Het werkt vaak beter bottom-up dan top-down.

Angela van de Burg en Ingrid Rijken, AVI-ers St Franciscus Gasthuis Rotterdam

Na een half jaar komt er een evaluatie op de website hoe het gaat met de strikte isolatie op de SEH.