Verslag Symposium Isolatie en infectiepreventie

10-06-2015

Op 28 mei heeft Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen haar jaarlijks symposium voor Hygiëne Kwaliteitsmedewerkers georganiseerd. Marlies Dams (TNW, cursusleidster) heeft dit jaar twee prominent weten te strikken.

Professor dr. Roel Coutinho, hoogleraar epidemiologie en bestrijding infectieziekten aan de Universiteit Utrecht hield een lezing “Opduikende infectieziekten: ver weg of ook bij ons?”. Hij stond stil bij de geschiedenis van infectieziekten in Nederland en liet aan de hand van voorbeelden zien dat infecties zich tegenwoordig snel over de wereld verspreiden. Het reisverhaal van de patiënt is belangrijk bij opname in een Nederlands ziekenhuis. Aan de hand van het voorbeeld van de Ebola-epidemie in West Afrika liet hij zien hoe een infectie zich kan verspreiden. Bekijk hier de presentatie van Professor dr. Roel Coutinho.

Jan Kluytmans hoogleraar aan het Juliuscentrum van de UMC en arts-microbioloog in het Amphia-ziekenhuis in Breda hield een lezing over “ De voor- en nadelen van isolatie bij de bestrijding van infecties”. De heer Kluytmans stond stil bij de situatie in Nederland en vergeel deze met de situatie in de VS en in Duitsland. Ook liet hij zien hoe belangrijk goede handhygiëne is hoe laag de compliance is. In het kader van infectiepreventie pleit hij voor eenpersoonskamers met eigen sanitair in nieuw te bouwen ziekenhuizen. Bekijk hier de presentatie van Jan Kluytmans.
De lezingen werden gevolgd door twee workshops. Een workshop over het toepassen van handhygiëne in de eigen instelling. Angelique Jansen gaf een inspirerende workshop in de vorm van het spel “Over de streep”. Het leidde tot een geanimeerde discussie onder de deelnemers.

Letterlijk en figuurlijk over de streep. 

Wat leuk om met zoveel mensen in een spelvorm ervaringen en tips uit te wisselen!

Vrijwel iedereen kent het programma “Over de streep” van de tv. Dat concept hebben we op 28 mei tijdens het drukbezocht HKM (AVI/CIP) congres gebruikt om met twee groepen deelnemers te discussiëren aan de hand van een aantal stellingen:

  • Mijn activiteiten op het gebied van handhygiëne hebben geleid tot een meetbaar grotere compliance
  • Ik stop met activiteiten om een goede handhygiëne te stimuleren, want ik word onvoldoende gehoord en mijn activiteiten zijn onvoldoende succesvol
  • De faciliteiten in de instelling waar ik werk zijn zo goed dat handhygiëne optimaal kan worden toegepast
  • In de instelling waar ik werk kun je iedereen aanspreken als hij/zij sieraden draagt of zich anderszins niet aan de regels van de HIP houdt

Iedereen deed enthousiast mee. De tips en ervaringen gingen ook “over de streep”. Voor HKM’ers die het na herhaalde pogingen lastig vinden om hygiëne infectiepreventie structureel onder de aandacht te brengen binnen hun afdeling, waren er bruikbare tips, waardoor er ook weer nieuwe energie ontstond om zaken aan te pakken.

Wat in positieve zin opviel, is dat er in de afgelopen jaren echt veel is veranderd op het gebied van hygiëne infectiepreventie en dat vooral de HKM’ers, CVI’ers en CIP’ers eigenlijk heel tevreden zijn over de stappen die zijn genomen en over de steun die ze in hun organisatie krijgen van leidinggevenden en deskundigen infectiepreventie.

De tweede workshop ging over het gebruik van isolatiekleding olv Patricia Willemse (deskundige infectiepreventie Elkerliek ziekenhuis) en Els Geertman (Fontys). De deelnemers startten met het zelf nadenken over het protocol en oefenden vervolgens met beschikbaar gesteld materiaal.

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd symposium.

3 1 2
6 7 4
9 8 5
Dit symposium werd mede mogelijk gemaakt door: hartmann Logo-Snijders-Care Initial