In company

Een onmisbare schakel in het hygiëne kwaliteitsbeleid

Zoals u dagelijks zelf ervaart, is in het kader van de toenemende aandacht voor kwaliteitszorg in ziekenhuizen en overige zorginstellingen de aandacht voor hygiëne en infectiepreventie sterk toegenomen.
In een aantal ziekenhuizen wordt actief gewerkt aan de ontwikkeling van systemen om de kwaliteit van hygiëne te kunnen toetsen, verbeteren en beheersen. Met het oog hierop is er een gestructureerd en doelmatig hygiëne kwaliteitsbeleid nodig dat wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van de deskundige infectiepreventie.
De Hygiëne Kwaliteitsmedewerker (HKM-er) heeft een belangrijke rol bij de implementatie van dit beleid binnen de diverse afdelingen van een zorginstelling.

Een Hygiëne Kwaliteitsmedewerker (HKM-er) moet in de eerste plaats voldoende kennis hebben van hygiëne en infectiepreventie.
Om ervoor te zorgen dat de HKM-er voldoende geëquipeerd is om de taken goed uit te kunnen voeren heeft Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen, in samenwerking met het Elkerliek ziekenhuis, een opleidingstraject van 2,5 dag ontwikkeld waarin medewerkers een basisscholing krijgen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie en waarin zij leren werken met het Hygiëne Kwaliteitsplan.

Scholing (op locatie)
Een cursus aangepast aan de situatie in de eigen organisatie
Aan de orde komen:
– microbiologie;
– antibiotica, resistentie, MRSA en BRMO;
– epidemiologie;
– besmettingsleer;
– handhygiëne en infectiepreventie;
– isolatie verpleging;
– reiniging en desinfectie;
– ARBO;
– infectiepreventie medewerkers;
– taak van de HKM-er in de praktijk;
– interne communicatie;
– praktijkcase, gebaseerd op de eigen werksituatie.

Als binnen de eigen organisatie andere onderwerpen van groter belang zijn, kunnen deze in de cursus opgenomen worden.
Het traject wordt zoveel mogelijk afgestemd op uw instellingseisen.

Praktijkcase en terugkomdag
Naast de theoretische kennis die de cursisten nodig hebben om hun taken optimaal uit te kunnen voeren, werken zij ook een praktijkcase uit die gerelateerd is aan hun eigen beroepspraktijk.

Zij signaleren een hygiëne/kwaliteitsprobleem in hun eigen organisatie en zoeken daarvoor een oplossing. Die wordt tijdens de terugkomdag, die ± 10 weken na de cursus plaatsvindt, aan medecursisten en cursusleiding gepresenteerd. Daarmee is ook kennisuitwisseling gewaarborgd.

Doelgroep
Medewerkers van:
– ziekenhuizen;
– verpleeghuizen;
– verzorgingshuizen;
– GGD.

Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen heeft in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met de cursus in ziekenhuizen en verpleeghuizen. Inmiddels zijn er door Fontys in Nederland ruim duizend HKM-ers geschoold.

Certificering
De cursisten ontvangen na succesvolle afsluiting een certificaat, dat wordt uitgegeven door Fontys Hogescholen.

Groepsgrootte
De groepsgrootte is maximaal 20 cursisten om een optimaal trainingsresultaat te kunnen bereiken.

Prijs
Prijs van de in company training bedraagt € 9.900,-. Over het bedrag is geen BTW verschuldigd.

Surf naar: www.fontys.nl
Fontys Hogescholen bestaat uit 31 instituten. Fontys biedt ruim 100 bacheloropleidingen in de varianten voltijd, deeltijd, duaal en in-service aan in het hoger beroepsonderwijs. Er zijn opleidingen op het terrein van natuurwetenschappen, techniek, communicatie, economie, welzijn, gezondheidszorg, logistiek en vervoer, lerarenopleidingen en kunsten. De nadruk ligt op kleinschalig onderwijs in overzichtelijke werkverbanden. Onderwijs, cursussen en trainingen worden gegeven vanuit vele plaatsen die over Nederland zijn verspreid.

Wilt u meer weten?
Dan kunt u contact opnemen met de cursusleiders, mevrouw ing. M. Dams- van der Linden, tel. 06-13864935. Ook kunt u contact opnemen met Fontys Toegepaste Natuurwetenschappen, telefoon 08850 77311.