Cursus Open inschrijving HKM

04-03-2019

Op 18 en 19 mei 2019 zal er, bij voldoende aanmeldingen, een cursus HKM Open Inschrijving worden verzorgd.
De cursus vindt plaats bij Fontys Hogeschool TNW in Eindhoven.