Open inschrijving

Gezien de huidige omstandigheden is er meer dan ooit aandacht voor hygiëne binnen ziekenhuizen en zorginstellingen. Al jaren verzorgt Fontys de cursus Hygiëne Kwaliteitsmedewerker (HKM), waarin veel aandacht besteed wordt aan die onderwerpen die op dit moment zeer actueel zijn. De inhoud van de lessen is geactualiseerd en in de lessen zal zeker aandacht besteed worden aan de perikelen en ervaringen van een deskundige infectiepreventie in deze Coronatijd.

Op 7 en 8 maart 2022 wordt de eerstvolgende cursus HKM Open Inschrijving verzorgd in Eindhoven.

Uiteraard zullen gedurende de cursus de op dat moment geldende Corona-maatregelen strikt worden nageleefd.

Indien u interesse heeft in het volgen van de cursus HKM voorjaar 2022 kunt u contact opnemen met Marlies Dams,
m.dams@fontys.nl of op 06-24914038.
U kunt 
zich voor deze cursus aanmelden via https://fontys.nl/Aanmelden-voor-een-cursus.htm?idcursus=10458

Een onmisbare schakel in het hygiëne kwaliteitsbeleid

Inhoud van de cursus

Zoals u dagelijks zelf ervaart, is in het kader van de toenemende aandacht voor kwaliteitszorg in ziekenhuizen en overige zorginstellingen de aandacht voor hygiëne en infectiepreventie sterk toegenomen.
In een aantal ziekenhuizen wordt actief gewerkt aan de ontwikkeling van systemen om de kwaliteit van hygiëne te kunnen toetsen, verbeteren en beheersen. Met het oog hierop is er een gestructureerd en doelmatig hygiëne kwaliteitsbeleid nodig dat wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Deskundige Infectiepreventie.
De Hygiëne Kwaliteitsmedewerker (HKM’er) heeft een belangrijke rol bij de implementatie van dit beleid binnen de diverse afdelingen van een zorginstelling.

Een Hygiëne Kwaliteitsmedewerker (HKM’er) moet in de eerste plaats voldoende kennis hebben van hygiëne en infectiepreventie.
Om ervoor te zorgen dat de HKM’er voldoende geëquipeerd is om de taken goed uit te kunnen voeren heeft Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen, in samenwerking met het Elkerliek ziekenhuis, een opleidingstraject van 2,5 dag ontwikkeld waarin medewerkers een basisscholing krijgen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie en waarin zij leren werken met het Hygiëne Kwaliteitsplan.

Scholing van de cursus Open Inschrijving vindt plaats bij Fontys Hogescholen Eindhoven
Aan de orde komen:
– microbiologie;
– antibiotica, resistentie, MRSA en BMRO;
– epidemiologie
– besmettingsleer;
– handhygiëne en infectiepreventie;
– isolatie verpleging;
– reiniging en desinfectie;
– ARBO;
– infectiepreventie medewerkers
– taak van de HKM-er in de praktijk;
– interne communicatie;
– communicatie ten tijde van Corona
– praktijkcase, gebaseerd op de eigen werksituatie.

Praktijkcase en terugkomdag
Naast de theoretische kennis die de cursisten nodig hebben om hun taken optimaal uit te kunnen voeren, werken zij ook een praktijkcase uit die gerelateerd is aan hun eigen beroepspraktijk.

Zij signaleren een hygiëne/kwaliteitsprobleem in hun eigen organisatie en zoeken daarvoor een oplossing. Die wordt tijdens de terugkomdag, die ± 10 weken na de cursus plaatsvindt, aan medecursisten en cursusleiding gepresenteerd. Daarmee is ook kennisuitwisseling gewaarborgd.

Doelgroep
Medewerkers van:
– ziekenhuizen;
– verpleeghuizen;
– verzorgingshuizen;
– GGD.
Tevens is de cursus ook geschikt voor assistenten deskundige infectiepreventie.

Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen heeft in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met de cursus in ziekenhuizen en verpleeghuizen. Inmiddels zijn er door Fontys in Nederland ruim duizend HKM-ers geschoold.

Certificering
De cursisten ontvangen na succesvolle afsluiting een certificaat, dat wordt uitgegeven door Fontys Hogescholen.

Groepsgrootte
De groepsgrootte is maximaal 20 cursisten om een optimaal trainingsresultaat te kunnen bereiken.

Cursusdata
De volgende cursus vindt plaats 7 en 8 maart 2022. De lesdagen zijn van 9.30 – 16.50 uur.

Prijs
De kosten bedragen €595,= per cursist, over het bedrag is geen BTW verschuldigd.
Dit bedrag is inclusief lunch en hand-outs van de verschillende presentaties.

Over Fontys Hogescholen
Fontys Hogescholen bestaat uit 31 instituten. Fontys biedt ruim 100 bacheloropleidingen in de varianten voltijd, deeltijd, duaal en in-service aan in het hoger beroepsonderwijs. Er zijn opleidingen op het terrein van natuurwetenschappen, techniek, communicatie, economie, welzijn, gezondheidszorg, logistiek en vervoer, lerarenopleidingen en kunsten. De nadruk ligt op kleinschalig onderwijs in overzichtelijke werkverbanden. Onderwijs, cursussen en trainingen worden gegeven vanuit vele plaatsen die over Nederland zijn verspreid.

Wilt u meer weten?
Dan kunt u contact opnemen met de cursusleider mevrouw ing. M. Dams- van der Linden, tel. 06-24914038. Ook kunt u contact opnemen met Fontys Toegepaste Natuurwetenschappen, telefoon 08850 77311.