Cursus HKM (open inschrijving)

Een onmisbare schakel in het hygiëne kwaliteitsbeleid

Zoals u dagelijks zelf ervaart, is in het kader van de toenemende aandacht voor kwaliteitszorg in ziekenhuizen en overige zorginstellingen de aandacht voor hygiëne en infectiepreventie sterk toegenomen.
In een aantal ziekenhuizen wordt actief gewerkt aan de ontwikkeling van systemen om de kwaliteit van hygiëne te kunnen toetsen, verbeteren en beheersen. Met het oog hierop is er een gestructureerd en doelmatig hygiëne kwaliteitsbeleid nodig dat wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Deskundige Infectiepreventie.
De Hygiëne Kwaliteitsmedewerker (HKM’er) heeft een belangrijke rol bij de implementatie van dit beleid binnen de diverse afdelingen van een zorginstelling.

Een Hygiëne Kwaliteitsmedewerker (HKM’er) moet in de eerste plaats voldoende kennis hebben van hygiëne en infectiepreventie.
Om ervoor te zorgen dat de HKM’er voldoende geëquipeerd is om de taken goed uit te kunnen voeren heeft Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen, in samenwerking met het Elkerliek ziekenhuis, een opleidingstraject van 3,5 dag ontwikkeld waarin medewerkers een basisscholing krijgen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie en waarin zij leren werken met het Hygiëne Kwaliteitsplan.

Scholing van de cursus Open Inschrijving vindt plaats bij Fontys Hogescholen Eindhoven
Aan de orde komen:
– microbiologie;
– sterilisatie en steriliteit;
– kwaliteitszorg;
– infectiepreventie voor medewerkers;
– besmettingsleer;
– handhygiëne en infectiepreventie;
– isolatie/MRSA/BRMO;
– epidemiologie;
– antimicrobiële therapie;
– het Hygiëne Kwaliteitsplan;
– werken met het HKP;
– interne communicatie.

Praktijkcase en terugkomdag
Naast de theoretische kennis die de cursisten nodig hebben om hun taken optimaal uit te kunnen voeren, werken zij ook een praktijkcase uit die gerelateerd is aan hun eigen beroepspraktijk.

Zij signaleren een hygiëne/kwaliteitsprobleem in hun eigen organisatie en zoeken daarvoor een oplossing. Die wordt tijdens de terugkomdag, die ± 10 weken na de cursus plaatsvindt, aan medecursisten en cursusleiding gepresenteerd. Daarmee is ook kennisuitwisseling gewaarborgd.

Doelgroep
Medewerkers van:
– ziekenhuizen;
– verpleeghuizen;
– verzorgingshuizen;
– GGD.

Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen heeft in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met de cursus in ziekenhuizen en verpleeghuizen. Inmiddels zijn er door Fontys in Nederland ruim duizend HKM’ers geschoold.

Certificering
De cursisten ontvangen na succesvolle afsluiting een certificaat, dat wordt uitgegeven door Fontys Hogescholen.

Groepsgrootte
De groepsgrootte is maximaal 20 cursisten om een optimaal trainingsresultaat te kunnen bereiken.

Cursusdata
De eerstvolgende cursus vindt plaats op 11, 12 en 13 december 2018 in Eindhoven. Deze cursus is VOL, de inschrijving is gesloten. De lesdagen zijn van 9.30 – 16.30 uur.
De volgende cursus vindt plaats in het voorjaar van  2019 in Eindhoven, bij voldoende aanmeldingen. De lesdagen zijn van 9.30 – 16.30 uur.

Prijs
De kosten bedragen €550 per cursist, over het bedrag is geen BTW verschuldigd.
Dit bedrag is inclusief lunch, boek en hand-outs van de verschillende presentaties.

Inschrijven
Vul dit inschrijfformulier in en stuur het naar ons terug.

Over Fontys Hogescholen
Fontys Hogescholen bestaat uit 31 instituten. Fontys biedt ruim 100 bacheloropleidingen in de varianten voltijd, deeltijd, duaal en in-service aan in het hoger beroepsonderwijs. Er zijn opleidingen op het terrein van natuurwetenschappen, techniek, communicatie, economie, welzijn, gezondheidszorg, logistiek en vervoer, lerarenopleidingen en kunsten. De nadruk ligt op kleinschalig onderwijs in overzichtelijke werkverbanden. Onderwijs, cursussen en trainingen worden gegeven vanuit vele plaatsen die over Nederland zijn verspreid.

Wilt u meer weten?
Dan kunt u contact opnemen met de cursusleiders, mevrouw ing. M. Dams- van der Linden, tel. 06-24914038 of met de heer E. de Reeder, tel. 06-41077247. Ook kunt u contact opnemen met Fontys Toegepaste Natuurwetenschappen, telefoon 08850 77311.