Cursus HKM Eindhoven

Bij voldoende aanmeldingen zal er najaar 2020 een cursus HKM Open inschrijving worden verzorgd.

Locatie: Fontys Hogeschool TNW Eindhoven