Nieuws

Donderdag 22 mei vindt het jaarlijks symposium voor HKM-ers/AVI-ers plaats met als titel:

“Screenen aan de poort.”

Het programma van deze bijeenkomst ziet er als volgt uit: 

13.00-13.45 uur Mw. Eliane Thewessen, arts, lid Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland.
Van Griekenland naar Geertruidenberg’

13.45-14.30 uur Mw. Veronica Weterings, Deskundige Infectiepreventie Amphia ziekenhuis Breda.
‘De dresscode bij een KPC uitbraak’

14.30-15.00 uur Mw. Kimberly Verwoert, verpleegkundige De Riethorst Stromenland.
De belangrijke schakel tussen professionals, patiënt en diens omgeving’

15.00-15.30 uur Pauze

15.30-16.15 uur Prof. dr. Marc Bonten, microbioloog, UMC Utrecht.
Hoe verder na Geertruidenberg?’

16.15-16.30 uur Afsluiting

16.30-17.00 uur Borrel en netwerken 

Het symposium vindt plaats in de aula van Fontys Hogeschool Eindhoven.

Je kunt je voor deze bijeenkomst aanmelden door een mail te sturen naar Marlies Dams, m.dams@fontys.nl

Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

Graag zien wij jullie aanmeldingen tegemoet.

Vriendelijke groeten,

Marlies Dams.

Dit is de definitieve aankondiging van het Symposium Wondzorg, dat georganiseerd wordt door het Rijnlandziekenhuis in Leiderdorp.

De kosten voor het symposium bedragen € 40.

Via de link Uitnodiging Symposium Wondzorg is alle informatie betreffende het symposium te lezen.

Het jaarlijkse symposium voor HKM´ers,  dat in 2014 als onderwerp  ”Screenen aan de poort` heeft, is verplaatst van 24 april naar 22 mei 2014.

De reden van de verplaatsing is dat we het programma interessant, afwisselend en aansprekend willen maken. Daarvoor zijn we op zoek gegaan naar sprekers die zeer deskundig zijn op dit gebied. Die hebben we gevonden, maar ze zijn alleen bij elkaar te brengen op 22 mei a.s. Voor ons voldoende reden om het programma naar die dag te verplaatsen.

We hopen dat je daar begrip voor hebt.

Het programma en de sprekers worden in januari 2014 op deze site bekendgemaakt.

Wij wensen je  fijne feestdagen en een mooi en gezond 2014 toe.

Het Rijnland Ziekenhuis in Leiderdorp organiseert op donderdag 27 maart 2014 een symposium met als thema “Wonden”. Ook zal aandacht besteed worden aan het voorkomen van postoperatieve wondinfecties.
Een van de sprekers is drs. Anita Huis. Zij zal een presentatie geven over het verbeteren van de handhygiëne compliance, dus het naleven van de regels omtrent handhygiëne, de wijze waarop dit aangepakt kan worden en de financiële voordelen die een goede implementatie op kan leveren.
Daarnaast komt het ontstaan en de behandeling van wonden aan de orde, waarschijnlijk met een workshop op het gebied van wondverzorging/debridement.

Het symposium is interessant voor verpleegkundigen uit ziekenhuizen en verpleeghuizen en vindt plaats op 27 maart 2014 en start om 14.00 uur.
De kosten bedragen € 65.

De definitieve aankondiging zal in januari 2014 op deze website komen staan.

Mocht je meer informatie willen hebben, stuur dan een mail naar mdam2@rijnland.nl

Vriendelijke groeten,

Marieke van Dam
Specialismedeskundige Traumatologie
Aandachtsvelder Hygiëne en Infectiepreventie
Rijnland ziekenhuis Leiderdorp

 

 

Deze maand hebben 18 HKM-ers na een geslaagde terugkommiddag in Leiderdorp het certificaat ontvangen.

De nieuwe collega’s zijn werkzaam binnen de Rijnland Zorggroep Leiderdorp, het st. Franciscus Gasthuis Rotterdam en het st. Elisabeth ziekenhuis in Tilburg. Wij wensen hen veel succes toe met het werk als HKM-er/AVI-er.

Tevens wensen de docenten jullie allen een fijne en zonnige vakantie toe!

Geslaagden juni 2013

Op 25 april jl. heeft bij Fontys Hogescholen in Eindhoven onder grote belangstelling de tweede netwerkbijeenkomst voor HKM’ers en AVI’ers plaatsgevonden.

De 125 aanwezige bezoekers wisten elkaar in een informele en goede sfeer te vinden en daarmee was meteen een van de doelstellingen van de bijeenkomst gerealiseerd: met elkaar in contact komen en ideeën, successen en ervaringen uitwisselen.

Een vijftal sprekers belichtte de praktijk van de HKM’ers en AVI’ers vanuit diverse invalshoeken: Lia de Graaf liet de uitbraak binnen het Maasstad Ziekenhuis en de leermomenten die daaruit voortkwamen de revue passeren.  Peter van Diemen en Gerda Lelieveld vertelden over de successen die geboekt zijn in het Rijnland Ziekenhuis. Paula van Gelderen gaf aan wat de WIP voor de HKM’ers en AVI’ers kan betekenen en Elise van Beek presenteerde tot slot de resultaten en vorderingen van het grote onderzoek naar handhygiëne binnen de ziekenhuizen.

De presentaties van de sprekers vind je hieronder (Adobe PDF):
Een ziekenhuis epidemie met Klebsiella Oxa 48
Samen werken is samenwerken
WIP richtlijnen: wat doe ik ermee?
Handhygiëne in Nederlandse ziekenhuizen

Aan het slot van de bijeenkomst werd een bundel met geboekte successen gepresenteerd en aan de bezoekers uitgereikt. In die bundel is een twaalftal projecten beschreven die de HKM’ers en AVI’ers in de loop der tijd hebben uitgevoerd en die geleid hebben tot nieuwe inzichten, bewustwording in zorginstellingen en verbetering in de hygiëne-infectiepreventie op afdelingen.

Zowel de sprekers en Marlies Dams, cursusmanager van de cursus HKM, benadrukten deze middag het belang van het werk van de HKM’ers en AVI’ers in organisaties. Daarbij werd wel de kritische opmerking gemaakt dat de zorginstelling moet zorgen voor de invulling van de randvoorwaarden (tijd, geld en draagvlak). Als daar aan wordt voldaan, zijn er veel successen te behalen.

De datum voor de volgende bijeenkomst staat al vast: 24 april 2014!

Voor onze jaarlijkse Netwerkbijeenkomst voor HKM’ers / AVI’ers op 25 april is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De belangstelling is enorm!
Hierdoor en zeker ook mede dankzij de bijdrage van onze sprekers belooft het een middag te worden die niet alleen interessant is, maar ook leuk en waarop jullie ruimschoots de tijd hebben om te netwerken.

De bundel Best Practices is inmiddels klaar en het is een prachtige samenvatting van jullie successen geworden!! Natuurlijk krijg je op 25 april een exemplaar van de bundel.

Heb je je nog niet aangemeld en wil je er toch graag bij zijn, meld je dan snel aan via m.dams@fontys.nl.

Afgelopen week zijn er in het Rijnland ziekenhuis in Leiderdorp weer 18 nieuwe collega’s bijgekomen. Aan deze cursus namen niet alleen AVI’ers deel van de Rijnland Zorggroep maar ook AVI’ers uit het st. Franciscus Gasthuis Rotterdam en HKM’ers uit het Elisabeth ziekenhuis Tilburg. Het was weer een enthousiaste groep cursisten. De kruisbestuiving van de diverse instellingen heeft veel positieve en kritische discussies opgeleverd. Naast kennis die door de docenten werd aangereikt zijn er bij deze cursus ook veel ervaringen uitgewisseld.

Wij hopen dat jullie elkaar blijven opzoeken. Dat kan natuurlijk ook via het forum van jullie website www.cursushygiene.nl.

Met HKM-ers en AVI-ers schone ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Donderdagmiddag 25 april is er weer een landelijke netwerkbijeenkomst voor alle HKM-ers/AVI-ers met interessante gastsprekers. Mevrouw de Graaf, Deskundige Infectiepreventie UMCU, mevrouw Lelieveld, Deskundige Infectiepreventie Rijnland ziekenhuis en een Deskundige Infectiepreventie van de WIP zullen hun visie geven over de rol van de HKM-er bij het handhaven van hygiëne binnen de instelling.

Tevens zullen we deze middag aandacht besteden aan de beloofde bundel met Best Practices.

Je kunt je aanmelden voor deze bijeenkomst door een mail te sturen naar Marlies Dams, m.dams@fontys.nl

Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

Graag zien wij jullie aanmeldingen tegemoet.

Marlies Dams.

Op donderdagmiddag 25 april 2013 wordt er bij Fontys Hogescholen in Eindhoven wederom een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor HKM’ers en AVI’ers.
Gezien de ervaringen van de gastsprekers belooft het weer een interessante middag te worden.
Nadere informatie volgt nog.

WIJ WENSEN JULLIE FIJNE FEESTDAGEN TOE EN EEN GOED EN GEZOND 2013!