Nieuws

Op 11, 12 en 13 oktober 2016 zal een cursus HKM met open inschrijving verzorgd worden in Eindhoven bij Fontys Hogescholen complex Rachelsmolen.

De kosten voor deze cursus bedragen € 550.

Men kan zich hiervoor inschrijven door een mail te sturen naar m.dams@fontys.nl of via het aanmeldingsformulier.

Op 16-4-2015 wordt het symposium “Wondzorg: de kracht van multidisciplinair werken” gehouden, dat georganiseerd wordt door het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp.

Via de link is alle informatie betreffende het symposium te lezen en treft u de inschrijfformulieren aan:
www.rijnland.nl/wondsymposium

 

Op donderdagmiddag 28 mei 2015 (12.30 – 17.00 uur) vindt het jaarlijkse symposium voor HKM-ers plaats bij Fontys Hogescholen aan de Rachelsmolen 1 in Eindhoven.
Het thema van dit jaar is Isolatie en Infectieziekten.

Dit jaar bieden we een bijzonder programma aan met twee prominente sprekers op dit vakgebied:
* Professor Roel Coutinho, hoogleraar epidemiologie en infectieziekten aan de Universiteit Utrecht, spreekt over (nieuwe) virusziekten, hoe daarmee om te gaan en wat we op dit gebied kunnen verwachten in de toekomst.
* Professor Jan Kluijtmans, hoogleraar microbiologie en infectiepreventie aan VUmc en arts microbioloog bij  het Amphiaziekenhuis Breda, benadert het thema vanuit de praktijk: hoe gaan ziekenhuizen en instellingen om met de vermeende of werkelijk toename en wereldwijde verspreiding van infectieziekten? Welke rol speelt isolatie bij het inperken van deze infectieziekten? Wat wordt de toekomstige rol voor de instellingen voor gezondheidszorg?

Na de pauze zijn er twee workshops die aansluiten op het thema Isolatie en Infectieziekten.

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar m.dams@fontys.nl.
Zoals gebruikelijk zijn er geen kosten verbonden aan deelname aan dit symposium.

 

Op dinsdag 3 en woensdag 4 februari 2015 wordt er een cursus Assistenten Deskundige infectiepreventie gegeven bij Fontys Hogescholen Eindhoven.

Meer informatie kun je vinden onder het kopje Cursusaanbod.

In oktober 2014 heeft de eerste cursus HKM Open inschrijving in Eindhoven plaatsgevonden.

De HKM-ers waren erg enthousiast en dit is zeker voor ons een reden om de HKM-cursus, bij voldoende deelnemers, vaker op deze manier te verzorgen.

 

Op 7, 8 en 9 oktober 2014 zal een cursus HKM met open inschrijving verzorgd worden in Eindhoven.

De kosten voor deze cursus bedragen € 550.

Men kan zich hiervoor inschrijven door een mail te sturen naar m.dams@fontys.nl

 

Screenen aan de poort.

Mw. Eliane ThewessenMw. Eliane Thewessen, arts, lid Raad van Bestuur de Riethorst Stromenland

“Van Griekenland naar Geertruidenberg”.
In juni 2013 kreeg een inwoonster van Geertruidenberg in Griekenland een CVA. Na 6 weken in dat land in het ziekenhuis te hebben gelegen (waarvan een aantal weken op de IC) is de patiënt gerepatrieerd. Er volgden 6 weken ziekenhuisopname in het Amphia ziekenhuis in Breda in strikte isolatie. Het bleek dat de patiënt in Griekenland een carbapenamase-resistente Klebsiella pneumoniae (KPC) had opgelopen. (Tijdens het verblijf van vermelde patiënt bleek ook een tweede patiënt, die reeds eerder in het ziekenhuis was opgenomen, KPC-positief te zijn.)

Na het verblijf in het ziekenhuis volgde een revalidatie van patiënt 1 in het verpleeghuis in Geertruidenberg. Bij de overdracht werd aangegeven dat mevrouw besmet was met ESBL-Klebsiella.

In november bleek bij een ziekenhuisopname een tweede cliënt vanuit het verpleeghuis KPC-positief. Vervolgens is op de afdeling in het verpleeghuis verder getest en bleken uiteindelijk 4 cliënten positief te zijn. Besmetting van mede cliënten is waarschijnlijk veroorzaakt door het onvoldoende schoonmaken en desinfecteren van kamers, gezamenlijk gebruik van schone schorten en gezamenlijk gebruik van een glucosemeter.
De 5 besmette cliënten zijn geïsoleerd in een klein verpleeghuis De Veste in Geertruidenberg. Een dedicated verpleeg- en verzorgingsteam ging met hen mee.

Mevrouw Thewessen schetste in haar presentatie een beeld van de infectiepreventie in het verpleeghuis, de extra aandacht voor infectiepreventie als gevolg van de uitbraak en de positieve rol van de HKM-ers in dezen.

Communicatie bleek een belangrijk onderdeel bij deze uitbraak. “Wees open en eerlijk en vertel wat je weet”, is het advies. Houd daarbij zelf de regie. Door het zelf  contact zoeken met de media (waaronder de NOS) is veel ruis voorkomen.

Van de 5 cliënten zijn er twee overleden, waarvan 1 cliënt mogelijk is overleden ten gevolge van de KPC-besmetting, een patiënt is KPC-vrij en twee patiënten hebben een faecestransplantatie ondergaan. Deze laatstgenoemden cliënten zijn op dit moment KPC-vrij en zij worden nog steeds gemonitord.

Klik hier voor de presentatie van mw. Thewessen.

Mw. Veronica WeteringsMw. Veronica Weterings, deskundige infectiepreventie Amphia –ziekenhuis Breda en verpleeghuis de Riethorst Stromenland

Mw. Weterings lichtte de achtergrond van de carbapenem-resistentie toe en de epidemiologie van KPC-stammen.

De besmetting van de tweede patiënt  in het ziekenhuis betrof de uit Griekenland door index patiënte meegenomen stam. Overdracht had waarschijnlijk plaatsgevonden via de handen van personeel. Beide patiënten werden in het Amphia ziekenhuis in strikte isolatie geplaatst en er werd een outbreak-managementteam samengesteld bestaande uit verschillende disciplines vanuit het ziekenhuis. Alle patiënten van de longafdeling van het Amphia ziekenhuis werden 2 x per week gekweekt (rectaal swab en alle klinische sites).

De transmissie in het verpleeghuis is besproken en vervolgens werd ook hier een outbreak-managementteam samengesteld, nu vanuit de verschillende disciplines van het verpleeghuis. In dit team werden de maatregelen besproken die genomen moesten worden binnen het verpleeghuis.

Klik hier voor de presentatie van mw. Weterings.

Mw. Kimberly VerwoertMw. Kimberly Verwoert, verpleegkundige de Riethorst Stromenland
Mw. Verwoert heeft deel uitgemaakt van het dedicated team dat de met KPC besmette cliënten heeft verpleegd op de geïsoleerde locatie in het verpleeghuis. Voor de cliënten was deze geïsoleerde locatie een oplossing, zij hadden veel meer vrijheid dan op een eenpersoonskamer achter een gesloten deur op de oorspronkelijke afdeling. In het verpleeghuis hadden de cliënten naast een eigen kamer ook een gezamenlijke zitkamer, hetgeen een grotere vrijheid gaf aan de cliënten.

Voor de leden van het dedicated team had het wel gevolgen: direct contact met collega’s uit het verpleeghuis was verboden, contact verliep via de telefoon. Ook in de privésfeer had het consequenties: kennissen en vrinden waren bezorgd over het “besmettingsgevaar”. Het was zelfs zo dat  kennissen soms kozen in de supermarkt voor een ander gangpad dan het pad waar Kimberly haar boodschappen aan het doen was.
Ook de hoeveelheid bezoekers voor de besmette bewoners nam drastisch af vanwege de angst voor besmetting.

Hoewel Kimberly aangaf direct weer lid te worden van zo’n dedicated team als dat aan de orde mocht zijn, heeft het toch impact gehad: onzekerheid en onbegrip uit de omgeving, beperkt of geen contact met collega’s,  zorg voor de eigen gezondheid etc.

Klik hier voor de presentatie van mw. Verwoert.

Prof. dr. Marc BontenProf dr. Marc Bonten, microbioloog, UMC Utrecht

“Hoe verder na Geertruidenberg?”
De heer Bonten schetste de geschiedenis van de antibiotica. Hij liet zien hoe resistenties ontstaan en hoe deze zich verspreiden. Nederland heeft samen met de Scandinavische landen de laagste antibioticumresistentie in ziekenhuizen ter wereld. Infectiepreventie is in Nederland een grote kostenpost, maar de kosten wegen op tegen de baten. Het redt mensenlevens en levert aan het eind van de streep zelfs geld op.

In Nederland zijn VRE, MRSA en ESBL “the big three” als het om antibioticaresistentie gaat. Deze resistenties hebben alle drie een relatie met het ruimhartig gebruik van antibiotica in de veeteelt in Nederland. De drie resistentietypen en de relatie met uitbraken in ziekenhuizen zijn besproken.

In veel landen zijn multiresistente bacteriën endemisch in ziekenhuizen, in Nederland nog niet. Goede hygiëne en infectiepreventie zijn hierbij zeer belangrijk. Uitbraken met resistente bacteriën zullen in Nederlandse ziekenhuizen voor blijven komen maar de penetratie is nog steeds laag. Het dringende advies is dan ook om het huidige infectiepreventiebeleid voor te zetten.

Klik hier voor de presentatie van dhr. Bonten.

Ook de V&VN (verpleegkundigen en verzorgende Nederland) heeft 3 accreditatiepunten toegekend aan het symposium op 22 mei.

Er was al accreditatie verkregen door de VHIG voor het symposium Screenen aan de poort op donderdag 22 mei: VHIG leden die deelnemen krijgen 10 punten in categorie 2.

 

Er is accreditatie verkregen door de VHIG voor het symposium Screenen aan de poort op donderdag 22 mei: VHIG leden die deelnemen krijgen 10 punten in categorie 2.

Tevens is er accreditatie aangevraagd bij de V&VN.

De functie wordt op dit moment heel verschillend ingevuld op de verschillende afdelingen. Soms volledig administratief, soms de rechterhand van de deskundige. Zeker in verpleeghuizen kunnen assistent deskundige infectiepreventie onder supervisie van een deskundige infectiepreventie goed werk verrichten.
In overleg met de afdeling Hygiëne & Infectiepreventie van het Erasmus ziekenhuis Rotterdam is onderstaand programma samengesteld.

Onder de rubriek Cursusaanbod vindt u uitgebreide informatie over de inhoud en nadere gegevens betreffende deze cursus.