Nieuws

In overleg met de cursisten wordt er in voorjaar 2017 weer een cursus Assistent deskundige infectiepreventie gegeven bij Fontys Hogescholen in Eindhoven.

Voor meer informatie en aanmelden: Cursus assistent deskundige infectiepreventie

Op 21-4-2016 wordt het symposium “Wondbehandeling en infectiepreventie: de kracht van multidisciplinair werken” gehouden. Dit symposium wordt georganiseerd door de Alrijne Zorggroep en vindt plaats in het Holiday Inn te Leiden.

Voor meer informatie en de inschrijfformulieren:

www.alrijne.nl/wondsymposium.

De docenten en cursusleiding wensen iedereen

hele fijne feestdagen toe

en een mooi en vooral gezond  2016!!!  

Afgelopen jaar is jullie netwerk weer uitgebreid met een groot aantal contactpersonen infectiepreventie binnen diverse ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Wij hopen dat jullie elkaar via de website weten te vinden en zo de meerwaarde kunnen implementeren binnen jullie werkkring.

Bij voldoende aanmeldingen zal er in voorjaar 2017 weer een cursus gegeven worden voor de assistenten deskundige infectiepreventie.

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar m.dams@fontys.nl

 

 

 

 

Er staat een cursus Assistenten deskundige infectiepreventie gepland op 24 en 25 november 2015.

De cursus wordt gegeven bij Fontys Hogescholen, Rachelsmolen 1 in Eindhoven.

Voor meer informatie zie: https://www.cursushygiene.nl/cursus-assistent-deskundige-infectiepreventie

Op 28 mei heeft Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen haar jaarlijks symposium voor Hygiëne Kwaliteitsmedewerkers georganiseerd. Marlies Dams (TNW, cursusleidster) heeft dit jaar twee prominent weten te strikken.

Professor dr. Roel Coutinho, hoogleraar epidemiologie en bestrijding infectieziekten aan de Universiteit Utrecht hield een lezing “Opduikende infectieziekten: ver weg of ook bij ons?”. Hij stond stil bij de geschiedenis van infectieziekten in Nederland en liet aan de hand van voorbeelden zien dat infecties zich tegenwoordig snel over de wereld verspreiden. Het reisverhaal van de patiënt is belangrijk bij opname in een Nederlands ziekenhuis. Aan de hand van het voorbeeld van de Ebola-epidemie in West Afrika liet hij zien hoe een infectie zich kan verspreiden. Bekijk hier de presentatie van Professor dr. Roel Coutinho.

Jan Kluytmans hoogleraar aan het Juliuscentrum van de UMC en arts-microbioloog in het Amphia-ziekenhuis in Breda hield een lezing over “ De voor- en nadelen van isolatie bij de bestrijding van infecties”. De heer Kluytmans stond stil bij de situatie in Nederland en vergeel deze met de situatie in de VS en in Duitsland. Ook liet hij zien hoe belangrijk goede handhygiëne is hoe laag de compliance is. In het kader van infectiepreventie pleit hij voor eenpersoonskamers met eigen sanitair in nieuw te bouwen ziekenhuizen. Bekijk hier de presentatie van Jan Kluytmans.
De lezingen werden gevolgd door twee workshops. Een workshop over het toepassen van handhygiëne in de eigen instelling. Angelique Jansen gaf een inspirerende workshop in de vorm van het spel “Over de streep”. Het leidde tot een geanimeerde discussie onder de deelnemers.

Letterlijk en figuurlijk over de streep. 

Wat leuk om met zoveel mensen in een spelvorm ervaringen en tips uit te wisselen!

Vrijwel iedereen kent het programma “Over de streep” van de tv. Dat concept hebben we op 28 mei tijdens het drukbezocht HKM (AVI/CIP) congres gebruikt om met twee groepen deelnemers te discussiëren aan de hand van een aantal stellingen:

  • Mijn activiteiten op het gebied van handhygiëne hebben geleid tot een meetbaar grotere compliance
  • Ik stop met activiteiten om een goede handhygiëne te stimuleren, want ik word onvoldoende gehoord en mijn activiteiten zijn onvoldoende succesvol
  • De faciliteiten in de instelling waar ik werk zijn zo goed dat handhygiëne optimaal kan worden toegepast
  • In de instelling waar ik werk kun je iedereen aanspreken als hij/zij sieraden draagt of zich anderszins niet aan de regels van de HIP houdt

Iedereen deed enthousiast mee. De tips en ervaringen gingen ook “over de streep”. Voor HKM’ers die het na herhaalde pogingen lastig vinden om hygiëne infectiepreventie structureel onder de aandacht te brengen binnen hun afdeling, waren er bruikbare tips, waardoor er ook weer nieuwe energie ontstond om zaken aan te pakken.

Wat in positieve zin opviel, is dat er in de afgelopen jaren echt veel is veranderd op het gebied van hygiëne infectiepreventie en dat vooral de HKM’ers, CVI’ers en CIP’ers eigenlijk heel tevreden zijn over de stappen die zijn genomen en over de steun die ze in hun organisatie krijgen van leidinggevenden en deskundigen infectiepreventie.

De tweede workshop ging over het gebruik van isolatiekleding olv Patricia Willemse (deskundige infectiepreventie Elkerliek ziekenhuis) en Els Geertman (Fontys). De deelnemers startten met het zelf nadenken over het protocol en oefenden vervolgens met beschikbaar gesteld materiaal.

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd symposium.

3 1 2
6 7 4
9 8 5
Dit symposium werd mede mogelijk gemaakt door: hartmann Logo-Snijders-Care Initial

Isolatie en infectiepreventie

13.00 -14.00 uur “Opduikende infectieziekten: Ver weg of ook bij ons?”
Professor dr. Roel Coutinho, hoogleraar epidemiologie en infectieziekten UMCUtrecht

14.00 -15.00 uur “Voor- en nadelen van Isolatie bij de bestrijding van infecties”.
Professor dr. Jan Kluijtmans, hoogleraar microbiologie en infectiepreventie VUmc en arts microbioloog bij het Amphiaziekenhuis Breda.

15.00 -15.30 uur Pauze

15.30 – 16.00 uur Workshop Handhygiëne
Mevrouw Angelique Jansen

16.00 – 16.30 uur Workshop Persoonlijke beschermingsmiddelen
Mevr. dr. Els Geertman, docente Fontys Hogescholen Eindhoven
Mevr. Patricia Willemse, deskundige infectiepreventie Elkerliek ziekenhuis Helmond

16.30 – 16.35 uur Afsluiting

16.35 – 17.00 uur Borrel en netwerken

Locatie: Fontys Hogescholen Rachelsmolen 1 Eindhoven

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar m.dams@fontys.nl.

Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt door: hartmann Logo-Snijders-Care Initial

“Basishygiëne blijft van essentieel belang”

Prof. dr. Roel Coutinho is deskundige op het gebied van de epidemiologie en de bestrijding van infectieziekten. Hij gaf leiding aan diverse onderzoeksprojecten in binnen- en buitenland en was als directeur van het Centrum Infectiebestrijding (onderdeel van het RIVM) nauw betrokken bij het inperken van outbreaks zoals de Q-koorts en de Salmonella Thompson. Hij is nu hoogleraar aan de Universiteit Utrecht.

Na zijn opleiding geneeskunde vertrok hij als tropenarts naar West-Afrika. Dat bleek toch niet helemaal zijn roeping te zijn.

“Terug uit Afrika, vroeg ik me af: wat wil ik eigenlijk? Ik ging aan het werk als virologisch onderzoeker in het Laboratorium voor gezondheidsleer, een onderdeel van de Medische faculteit van de Universiteit van Amsterdam, maar dat vond ik niet uitdagend genoeg.
Via het hoofd van het Laboratorium voor de Gezondheidsleer, de viroloog Prof Dekking, ben ik voor de staart van de wereldwijde pokkenbestrijding afgereisd naar Bangla Desh. Daar is mijn interesse voor infectiepreventie ontstaan: het was indrukwekkend om te zien dat ook in een arm land met slechte hygiënische omstandigheden toch resultaten konden worden geboekt op het gebied van infectiebestrijding.

Weer terug in Nederland had ik de keuze: of hoofd worden van een laboratorium of leiding gaan geven aan de infectiebestrijding bij de GGD in Amsterdam. Dat laatste wilde eigenlijk niemand. In de 2e helft van de jaren 70 was infectiepreventie een “dood” vak.
Dat veranderde snel toen begin jaren 80 aids opkwam. Aids heeft infectieziekten weer helemaal op de kaart gezet. Omdat er geen sprake was van sterke landelijk georganiseerde infectiebestrijding, liet men de bestrijding van aids de eerste jaren vrijwel helemaal aan een klein groepje in Amsterdam over. Als hoofd van de infectieziektebestrjjding van de GGD Amsterdam zat ik op de plaats waar het allemaal gebeurde. Dat is bepalend geweest voor het verdere verloop van mijn carrière.

Omdat er weinig bekend was over Aids, werd er veel onderzoek gedaan. Wetenschappers en onderzoekers vanuit verschillende disciplines uit de hele wereld kwamen bij elkaar om kennis op te doen en uit te wisselen. In die wereld deed ook ik mijn werk. Mediaoptredens, publicaties en presentaties hoorden daar bij. Aids heeft heel veel teweeg gebracht.

In 2000 ben ik directeur geworden van de GGD Amsterdam. En in 2005 werd het Nationale Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) opgericht als onderdeel van het RIVM en ik werd de eerste directeur. Dat heb ik acht jaar gedaan met veel plezier. Van 1989 tot 2011 was ik parttime hoogleraar infectieziektebestrijding bij het AMC in Amsterdam en vanaf 2011 heb ik diezelfde functie bij de Universiteit Utrecht, nu voor twee dagen per week. Ik ben gevraagd om de brug te leggen tussen de veterinaire en de humane faculteit. Van de schijnwerpers ben ik terug bij de inhoud. Ik geef weer colleges en begeleid promovendi. We hebben inmiddels ook een aantal nieuwe onderwijsinitiatieven gerealiseerd.”

Het aantal infectieziekten neemt toe. Toch blijken tijdige signalering en bestrijding een probleem te zijn. Hoe zie je de toekomst op dit gebied?
“Daar is veel discussie over. Het probleem is dat we tot nu toe bij alle infectieziekten, die de revue zijn gepasseerd, niet hebben kunnen voorspellen dat ze zouden uitbreken en hoe ze zich zouden ontwikkelen. De cruciale vraag is dan ook: kunnen we dat beter doen en hoe dan?

Neem Ebola als voorbeeld. Als je 5 jaar geleden had geopperd dat dat wel eens een epidemie zou kunnen worden, had niemand je geloofd. Afrika was bekend met Ebola, de ziekte was niet nieuw, maar uitbraken vonden plaats in ver afgelegen gebieden met een geringe bevolkingsdichtheid. Toen het de kop opstak in West-Afrika werd het een ander verhaal. Door de grote bevolkingsdichtheid, het vele reizen in dit gebied, de abominabele hygiënische omstandigheden in de ziekenhuizen en het volkomen gebrek aan vertrouwen in de (corrupte) overheid, kon Ebola zich verspreiden.. Het is laat herkend en ook laat erkend. Er ontstond angst voor een uitbraak in heel West-Afrika. Een risico voor wereldwijde epidemie was er niet omdat Ebola weinig besmettelijk is en door goede isolatie van patiënten en zorgvuldige contactopsporing goed is in te dammen.
Andersom werkt het soms ook zo: veel mensen waren zeer beducht voor een wereldwijde MERS (=Middle East Respiratory Syndrome) epidemie omdat het MERS virus sterk verwant is aan het SARS virus dat zich in 2003 snel over de wereld verspreidde. Maar dat is dan weer niet gebeurd omdat het MERS virus vrijwel niet van mens op mens kan worden overgedragen.

Infectieziekten blijven lastig te voorspellen. Je kunt je er dan ook moeilijk op voorbereiden. Allerlei sociaal-economische en maatschappelijke factoren spelen een rol bij wel of geen uitbraak. Ook bevolkingsdichtheid, veranderingen in de landbouw en de veterinaire sector zijn van invloed.

Infectiepreventie is geen zaak meer van een individueel ziekenhuis. Naarmate ziekenhuizen zich verder specialiseren, vindt er vaker uitwisseling van patiënten plaats. Isolatie kan ook een probleem zijn, zeker in verpleeghuizen waar veel mensen in- en uitlopen.”

Is een internationale toename van infectieziekten een probleem voor Nederland?
“Ook wij krijgen er mee te maken, niet met Ebola maar wel bijvoorbeeld met de toenemende antibioticaresistentie. Nederland staat bekend als het land waar in de humane sector relatief weinig antibiotica gebruikt worden maar we zijn een klein land in een globale wereld en door het vele reizen staan wij met die hele wereld in contact. Ook bij ons kan het gebruik van antibiotica in de humane sector nog verder naar beneden. Ook in de intensieve veehouderij worden nog veel te veel antibiotica gebruikt al is dat gebruik in de afgelopen paar jaar door politieke en maatschappelijke druk spectaculair gedaald.

Basale hygiëne blijft bij infectiepreventie enorm belangrijk. Heel consequent je handen wassen: voor het eten, na het toiletbezoek, dat soort dingen. Natuurlijk lost dat niet alles op, maar het is wel essentieel.”

 

Op donderdagmiddag 28 mei (12.30-17.00 uur) vindt het jaarlijkse symposium plaats voor HKM-ers.

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar m.dams@fontys.nl
Zoals gebruikelijk zijn er geen kosten verbonden aan deelname aan dit symposium.