Bijeenkomst HKM’ers en AVI’ers de moeite waard!

14-05-2012

De netwerkbijeenkomst van HKM en AVI op 26 april jl. was een succes. Niet alleen vanwege de grote opkomst (er waren 110 aanmeldingen en bijna iedereen was er!), maar ook omdat er volop gelegenheid was om van gedachten te wisselen met elkaar en met de sprekers, die vanuit diverse interessante invalshoeken het onderwerp van de middag belichtten.

Multiresistenten
Achtereenvolgens namen Marijke Bilkert (inspecteur gezondheidszorg), Kees Verduin (arts-microbioloog), Marja Messemaker (Adviseur infectiepreventie) en Sandra van der Molen ( Adviseur Infectiepreventie)het woord om vanuit verschillende invalshoeken het onderwerp van de middag: “De Problematiek rondom multiresistente micro-organismen in ziekenhuizen en verpleeghuizen” te belichten en te spreken over nut en noodzaak van de HKM’er en AVI’er binnen de hygiëne infectiepreventie.
De presentaties kun je hieronder downloaden (de presentatie van Sandra van der Molen mag helaas niet gepubliceerd worden).

Tijdens de presentaties bleek al snel dat de problematiek van de multiresistenten niet zo snel op te lossen is en dat we, met een steeds ouder wordende populatie die een groter beroep doet op de gezondheidszorg en een toename van ziekenhuisinfecties, zeker nog niet van dit probleem af zijn. Integendeel, het dreigt in de toekomst alleen maar slechter te worden….
Na afloop van de presentaties waren er diverse vragen en ontstonden er levendige gesprekken.

Praktijkvoorbeeld
Erg leuk was de bijdrage van twee AVI’ers van het Franciscus Gasthuis in Rotterdam, die door middel van een interactieve presentatie een voorbeeld gaven van de vele leuke en ook effectieve casussen die er in de afgelopen jaren tijdens de HKM- en AVI-cursus zijn gepresenteerd.
In het najaar komt er een boekje uit waarin een aantal van die casussen zijn opgenomen.

Vol lof
Alle sprekers waren vol lof over de rol van de HKM’er en de AVI’er en ze onderstreepten zonder uitzondering allemaal de toegevoegde waarde voor de zorginstellingen, maar ze wezen er tegelijkertijd ook op dat zeker nog niet alle organisaties rijp zijn om HKM’ers en AVI’ers die plaats te geven die ze volgens de sprekers toekomt en dat de inbedding van de “nieuwe functionarissen” in de instellingen niet altijd vlekkeloos en probleemloos loopt.
Maar gelukkig is dat geen reden om niet te blijven scholen en om er hard aan te werken om HKM’ers en AVI’ers een structurele plaats te geven binnen de hygiëne infectiepreventie.

Met elkaar in contact blijven
Marlies Dams, cursusmanager van de HKM en AVI-cursus, onthulde aan het einde van de middag de website die speciaal voor de HKM’ers en AVI’ers is ontwikkeld en waarop onder andere een forum te vinden is waarop iedereen met iedereen kan communiceren en discussiëren over voor het vak interessante onderwerpen. Als je tenminste een inlogcode hebt.
Deze kun je aanvragen bij Marlies Dams. Haar gegevens staan op de site.
Marlies sprak aan het einde van de geslaagde middag de hoop uit dat in de toekomst veel HKM’ers en AVI’ers de site gaan gebruiken om met elkaar ideeën en best practices uit te wisselen en om op de hoogte te blijven van nieuws en wetenswaardigheden die met hygiëne infectiepreventie te maken hebben.

Nieuwe datum
Gezien het succes van de middag is direct besloten om er jaarlijks een netwerkbijeenkomst van te maken. De precieze datum is nog niet bekend, maar het wordt april 2013.
Uiteraard maken we de datum zo snel mogelijk bekend op de site.