2e Netwerkbijeenkomst HKM/AVI groot succes

07-05-2013

Op 25 april jl. heeft bij Fontys Hogescholen in Eindhoven onder grote belangstelling de tweede netwerkbijeenkomst voor HKM’ers en AVI’ers plaatsgevonden.

De 125 aanwezige bezoekers wisten elkaar in een informele en goede sfeer te vinden en daarmee was meteen een van de doelstellingen van de bijeenkomst gerealiseerd: met elkaar in contact komen en ideeën, successen en ervaringen uitwisselen.

Een vijftal sprekers belichtte de praktijk van de HKM’ers en AVI’ers vanuit diverse invalshoeken: Lia de Graaf liet de uitbraak binnen het Maasstad Ziekenhuis en de leermomenten die daaruit voortkwamen de revue passeren.  Peter van Diemen en Gerda Lelieveld vertelden over de successen die geboekt zijn in het Rijnland Ziekenhuis. Paula van Gelderen gaf aan wat de WIP voor de HKM’ers en AVI’ers kan betekenen en Elise van Beek presenteerde tot slot de resultaten en vorderingen van het grote onderzoek naar handhygiëne binnen de ziekenhuizen.

De presentaties van de sprekers vind je hieronder (Adobe PDF):
Een ziekenhuis epidemie met Klebsiella Oxa 48
Samen werken is samenwerken
WIP richtlijnen: wat doe ik ermee?
Handhygiëne in Nederlandse ziekenhuizen

Aan het slot van de bijeenkomst werd een bundel met geboekte successen gepresenteerd en aan de bezoekers uitgereikt. In die bundel is een twaalftal projecten beschreven die de HKM’ers en AVI’ers in de loop der tijd hebben uitgevoerd en die geleid hebben tot nieuwe inzichten, bewustwording in zorginstellingen en verbetering in de hygiëne-infectiepreventie op afdelingen.

Zowel de sprekers en Marlies Dams, cursusmanager van de cursus HKM, benadrukten deze middag het belang van het werk van de HKM’ers en AVI’ers in organisaties. Daarbij werd wel de kritische opmerking gemaakt dat de zorginstelling moet zorgen voor de invulling van de randvoorwaarden (tijd, geld en draagvlak). Als daar aan wordt voldaan, zijn er veel successen te behalen.

De datum voor de volgende bijeenkomst staat al vast: 24 april 2014!