Presentaties symposium 17 april 2018

20-04-2018

Onderstaand vindt u de links naar de presentaties van het symposium:

Dr. Semmelweis: Belang van een goede handhygiëne

Dominique Lescure, IQ Healthcare: De actuele stand van zaken rondom de naleving van handhygiënevoorschriften in verpleeghuizen

Angelique van der Veen, deskundige infectiepreventie van Treant Zorggroep: Ervaringen m.b.t. verscherpt toezicht door IGZ

Dr. Paul van Wijk, inspecteur IGJ: Rol van de inspectie ten aanzien van hygiënebeleid in diverse zorginstellingen

Prof. Dr. Jan Kluijtmans, hoogleraar epidemiologie van zorg gerelateerde infecties bij UMCUtrecht: Nationale en internationale maatregelen om resistentie zoveel mogelijk binnen de perken te houden

Het symposium werd mede mogelijk gemaakt door: hartmann 3M Medipoint